KONCEPT

Vi mäter upp befintligt ljus i förhållande till syfte och funktion. 

Bristande ljusförhållanden  innebär bl.a;

  • att produktiviteten går ner

  • ohälsa

  • att kundnyttan försämras genom exempelvis felaktig färgåtergivningen hos frisör, klädbutik, bilhall, osv

 

Vi inventerar befintliga ljuskällor, bristande ljusförhållanden  och utreder vad ni kan spara genom minskad elförbrukning.

Generellt visar det sig att våra kunder sparar mellan 55 – 85% efter ett byte till LED tekniken, MEN det är naturlitivs helheten som räknas med ett snyggt och fungerande ljus.

Kalkylen består slutligen av anpassade LED ljuskällor, installation och bortforsling av kasserade armaturer med ett helhetsansvar för entreprenaden, relaterad till ny månadskostnad och besparing. Lösningen baseras på 36- 60 månader beroende av system.