KONCEPT

Green led service.png
Hotel skrivbord 3
Restaurang
Kontorsutrymme
museet
struktur~~POS=TRUNC Designing
Architectural Lighting_1
tom Factory
tom Factory
färgade Space
Urban Cafe
bar Interior
rymlig hall
modern Kitchen
Commercial Building at Night
Astronaut med surrealistisk bakgrund
kameraskärmen
Kvinna Scientist Använda mikroskop
möte
Vindkraftverk på Water
Utrustningsuthyrning
Tube Lights
Computer Circuit Board Macro
Med hjälp av en touch telefon
neon Lights
bländande ljus
datorer

Vi mäter upp befintligt ljus i förhållande till syfte och funktion. 

Bristande ljusförhållanden  innebär bl.a;

  • att produktiviteten går ner

  • ohälsa

  • att kundnyttan försämras genom exempelvis felaktig färgåtergivningen hos frisör, klädbutik, bilhall, osv

 

Vi inventerar befintliga ljuskällor, bristande ljusförhållanden  och utreder vad ni kan spara genom minskad elförbrukning.

Generellt visar det sig att våra kunder sparar mellan 55 – 85% efter ett byte till LED tekniken, MEN det är naturlitivs helheten som räknas med ett snyggt och fungerande ljus.

Kalkylen består slutligen av anpassade LED ljuskällor, installation och bortforsling av kasserade armaturer med ett helhetsansvar för entreprenaden, relaterad till ny månadskostnad och besparing. Lösningen baseras på 36- 60 månader beroende av system.